Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Kamila Poláková

klavír, přípravná hudební výchova

tel.: 573 350 605

Zástupce ředitele školy:

Petr Voříšek

dechové nástroje žesťové, dechový orchestr

tel.: 570 572 012

Mgr. Miloslav Bubeníček

kytara, violoncello, komorní soubor

Klára Čeladníková

klavír

Mgr. David Juga

akordeon, el. klávesy

Mgr. Eva Kamarádová

klavír

Mgr. Václav Křivánek

housle

Hana Odstrčilíková

klavír, komorní hra, korepetice

Petr Polák

klarinet, saxofon, souborová hra

Emilie Šimordová

zobcová flétna, klavír

Mgr. Lenka Polášková

klavír, korepetice

Jan Prokop

kytara

Ivona Sedláčková

akordeon, komorní hra, zobcová flétna, flétnový soubor

Alžběta Symerská

sólový zpěv

MgA. Bohdan Šebestík

bicí nástroje, komorní hra bicích nástrojů

Zdenka Šímová Bubeníčková

příčná flétna, zobcová flétna

Michaela Tobolíková

literárně dramatický obor

Mgr. Dana Zapletalová

sólový zpěv, komorní zpěv, sborový zpěv

Marcela Zimmermannová

housle, zobcová flétna, hudební nauka

Libor Žabenský

dechové nástroje žesťové

Bc. Jana Němcová

literárně dramatický obor

Mgr.art Pavla Kadavá

klavír

Ivana Vítková, DiS.

zobcová flétna

BcA. Zuzana Nemčovičová

hudební nauka

Vojtěch Červenka

korepetice

Mgr. art. Jiří Horváth

klarinet, saxofon

Patrik Francl, DiS.

literárně dramatický obor

Bc. Jaroslav Minář

kytara

MgA. Eliška Minářová, DiS.

klavír, korepetice

Jaroslav Voříšek

dechové nástroje žesťové, dechový orchestr

Mgr. Daniela Naučová

výtvarný obor

Mgr. Veronika Nováková

výtvarný obor

Mgr. Michala Horáková

výtvarný obor

Účetní:

Markéta Navrátilová

tel.: 570 572 013

Školnice, uklízečka:

Monika Spružinová