Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Kamila Poláková

klavír, přípravná hudební výchova

tel.: 573 350 605

tel.: 776 666 532

Zástupce ředitele školy:

Petr Voříšek

dechové nástroje žesťové

tel.: 570 572 012

Mgr. Miloslav Bubeníček

kytara, violoncello, komorní soubor

MgA. Klára Čeladníková

klavír

Mgr. David Juga

akordeon, el. klávesy, komorní hra

Mgr. Eva Kamarádová

klavír

Hana Odstrčilíková

klavír, komorní hra, korepetice

Petr Polák

klarinet, saxofon, souborová hra

Emilie Šimordová

zobcová flétna, klavír, komorní hra

Mgr. Lenka Polášková

klavír, korepetice

Jan Prokop

kytara, kytarový soubor

Ivona Sedláčková

akordeon, zobcová flétna

BcA. Alžběta Symerská

sólový zpěv, přípravná hudební výchova

MgA. Bohdan Šebestík

bicí nástroje, komorní hra bicích nástrojů

Zdenka Šímová Bubeníčková

příčná flétna, zobcová flétna

Michaela Tobolíková

literárně dramatický obor

Mgr. Dana Zapletalová

sólový zpěv, komorní zpěv, sborový zpěv

Marcela Zimmermannová

housle, zobcová flétna, flétnový soubor

Libor Žabenský

dechové nástroje žesťové, dechový orchestr

Bc. Jana Němcová

literárně dramatický obor

MgA. Martina Mergentalová

klavír, korepetice

Ivana Vítková, DiS.

zobcová flétna, komorní hra, souborová hra

BcA. Zuzana Nemčovičová

hra na housle, hudební nauka, přípravní hudební výchova

Mgr. art. Jiří Horváth

klarinet, saxofon, souborová hra

Patrik Francl, DiS.

literárně dramatický obor

MgA. Jaroslav Minář

kytara, komorní hra

MgA. Eliška Minářová, DiS.

klavír, korepetice

Mgr. Veronika Trojková

výtvarný obor

Mgr. Michala Horáková

výtvarný obor

Zuzana Hradilová

klavír, komorní hra, el. klávesy

BcA. Vít Andrýsek

dechové nástroje žesťové

MgA. Aneta Kořínková

příčná flétna, komorní hra

Roman Kirilenko

bicí nástroje

Jan Elsner

bicí nástroje

Denisa Ficová, Dis.

klavír

Marie Kořenková

klavír

Účetní:

Markéta Navrátilová

tel.: 570 572 013

Školnice, uklízečka:

Monika Spružinová

Uklízečka:

Jana Šebíková