Zahraniční spolupráce


Mezinárodní spolupráce / ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I. st. w Sierpcu /
Naše mezinárodní spolupráce začala z iniciativy pana ředitele Gejzy Hlavatého v roce 2006 se Základní uměleckou školou Zlaté Moravce.
Na jubilejním 65. výročí založení ZUŠ Zlaté Moravce jsme se setkali s žáky a učiteli PSM I.st. w Sierpcu v čele s ředitelkou školy paní Barbarou Boňkowskou. Od roku 2009 se naše zahraniční spolupráce rozšířila o PSM I.st. w Sierpcu.
Všechny tři školy se pravidelně setkávají v Hulíně, Zlatých Moravcích a v Sierpcu. Každý společný pobyt je srdečný a nezapomenutelný. Obohacuje žáky i učitele všech tří škol a inspiruje nás v další práci. Vyvrcholením vzájemných pobytů bývá společný koncert žáků, na který se vždy všichni moc těšíme.

Společná setkání:
1. - 3. dubna 2006 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce
21. -22. června 2006 Zlaté Moravce ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce
26. dubna 2007 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce
24. -26. září 2008 Zlaté Moravce ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce
3. -5. dubna 2009 Sierpc ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
7. -9. září 2009 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce
24. -26. květen 2011 Zlaté Moravce ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
26. -29. září 2011 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
20. -23. září 2012 Sierpc ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
3. -5. říjen 2013 Zlaté Moravce ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
10. -11. květen 2014 Sierpc ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
5. -7. červen 2014 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
10. -12. duben 2015 Sierpc ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
25. -27. květen 2017 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
23. -25. listopad 2017 Sierpc ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
31. 5. -2. červen 2018 Hulín ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
2. -3. květen 2019 Zlaté Moravce ZUŠ Hulín, ZUŠ Zlaté Moravce, PSM I.st. Sierpcu
Mezinárodní spolupráce / DO Morava ZUŠ Hulín a Detská dychová hudba Rudolfa Hečku z Dolnej Súče /
Spolupráce Dechového orchestru Morava ZUŠ Hulín s Detskou dychovou hudbou Rudolfa Hečku z Dolnej Súče začala v roce 2002. Mladí hudebníci mají za sebou celou řadu setkání na společných akcích. Projekty „Přátelství bez hranic“ a „Vánoce bez hranic“ byly oceněny posluchači a diváky nejenom v Dolnej Súči a Hulíně, ale taky v hraniční obci Starý Hrozenkov. Víkendová soustředění se společným zkoušením, táborákem či fotbálkem byla završena koncerty obou orchestrů v Trenčíně, Trenčianských Teplicích, Luhačovicích či Kroměříži. Při společných akcích vzniká celá řada nových přátelství, která se utvrzují při pravidelných setkáních vždy první sobotu a druhou neděli v červnu na festivalech mládežnických dechových hudeb v Dolnej Súči a u nás v Hulíně.