parallax background

Výtvarný obor

Hudební obor
3. 3. 2016
Literárně-dramatický obor
3. 3. 2016

Výtvarný oborVyučující:
Mgr. Veronika Trojková
Mgr. Michala Horáková


Výtvarný obor na naší škole se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří mají zájem o výtvarné vzdělání. Hledá společná a individuální témata, představuje klasické i experimentální výtvarné techniky, kterými se snaží podnítit osobní vztah jedince k výtvarné tvorbě.
Učíme žáky využívat výtvarný jazyk jako prostředek vizuální komunikace, pěstovat vztah k umění, pomocí tvorby poznávat sami sebe i své okolí a prožívat radost ze své práce.
Zachycujeme obraz pomocí základů kresby, malbou vodovkami a temperou. Grafické techniky jako linoryt dodávají zase dvourozměrným obrazům zdání prostorovosti. Vytváříme prostorové objekty pomocí práce s papírem a modelováním, fotografujeme a využíváme moderních aplikací grafiky a vytváříme krátká videa na PC. Za pěkného počasí vyrážíme rádi do plenéru, kde zachycujeme svět kolem nás. Pro naši práci máme ve škole vynikající podmínky. Dětem je k dispozici velký výtvarný ateliér s novými prostory, které jsme získaly v přízemí naší školní budovy. Nechybí zde keramická pec, hrnčířský kruh, grafický lis a další vybavení potřebné pro naši práci.
V současné době navštěvuje výtvarný obor 45 žáků v přípravném a v I. stupni základního studia. Pravidelně se účastníme výtvarných soutěží, každoročně pořádáme výtvarné dílničky v mateřské škole, v průběhu května pořádáme tradičně výstavu výtvarného oboru v Galerii hulínského Informačního centra. V tomto krásném a inspirativním prostředí mají návštěvníci po celý měsíc možnost shlédnout výsledky naší práce.
Věříme, že i nadále bude zájem o kreativní výtvarnou práci zesilovat, neboť jako jedna z mála činností umožňuje na chvíli opustit uspěchaný svět a ponořit se v klidu do vlastní fantazie a vyjádřit například i to, co bychom mnohdy nedokázali vyjádřit ani slovy. Není to přece báječné, odpočinout si a ještě se něco naučit!