Hudební obor

Výtvarný obor
3. 3. 2016

Hudební oborVe školním roce 2019/2020 žáků: 295

Hudební obor má na naší škole již dlouholetou tradici. Je to nejstarší obor v historii školy. V současné době vyučujeme 290 žáků hře na klavír, elektronické klávesy, akordeon, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, saxofon, kytaru, bicí a žesťové nástroje a sólový a sborový zpěv. Výuka probíhá v nově zrekonstruované budově na hulínském náměstí a na dalších dvou místech poskytovaného vzdělávání v ZŠ Pravčice a ZŠ Kostelec u Holešova.
Cílem našich studijních zaměření je získání a rozvinutí hudebních základů a dovedností u našich žáků. Pěstujeme jejich kladný vztah k hudbě a umění, působíme na osobnost dítěte a podporujeme v něm zdravý rozvoj jeho osobnosti. Využíváme nejnovějších trendů ve výuce, disponujeme kvalitním vybavením a moderními pomůckami a materiály. Vedle individuální výuky se naši žáci realizují v několika hudebních souborech a v pěveckých sborech a komorních seskupeních. Naší práci každoročně prezentujeme na koncertech, soutěžích, festivalech, na ukázkových hodinách nebo v nejrůznějších hudebních projektech, mezi něž patří například tematicky zaměřené koncerty pro mateřské a základní školy nebo velké komponované pořady, v nichž se navíc široce uplatňuje mezioborová spolupráce. Z posledních let zmiňme alespoň akce jako již tradiční Jak se pečou Vánoce nebo Z pohádky do pohádky. Všechna tato vystoupení a projekty jsou výsledkem poctivého a kvalitního výchovně vzdělávacího procesu, který odvádí naši pedagogové společně se svými žáky. Krásná ocenění, spousta vynikajících absolventů, kterým se hudba stala posláním a povoláním a spokojení posluchači jsou důkazem toho, že se mladí hudebníci z naší nevelké „zušky„ ve světě neztratí.

Hudební nástroje lze zapůjčit za 70 Kč na jeden měsíc.

Akordeon: Ivona Sedláčková, Mgr. David Juga

Bicí nástroje: MgA. Bohdan Šebestík

Elektronické klávesové nástroje: Mgr. David Juga

Flétna příčná: Zdenka Šímová Bubeníčková

Flétna zobcová: Zdenka Šímová Bubeníčková, Ivona Sedláčková, Emílie Šimordová, Marcela Zimmermannová, Ivana Vítková

Hoboj: Emílie Šimordová

Housle: Marcela Zimmermannová, Mgr. Václav Křivánek

Klarinet: Petr Polák, Jiří Loučka, Mgr. art. Jiří Horváth

Klavír: Hana Odstrčilíková, Mgr. Lenka Polášková, Emílie Šimordová, Mgr. Kamila Poláková, Mgr. Eva Kamarádová, MgA. Pavla Kadavá, Klára Čeladníková

Kytara: Mgr. Miloslav Bubeníček, Jan Prokop

Pozoun: Petr Voříšek, Libor Žabenský

Saxofon: Petr Polák, Mgr. art. Jiří Horváth

Sborový zpěv: Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Olga Michálková - asistentka pedagoga

Sólový zpěv: Mgr. Dana Zapletalová, Alžběta Symerská

Tenor: Petr Voříšek, Libor Žabenský

Trubka: Petr Voříšek, Libor Žabenský

Tuba: Petr Voříšek, Libor Žabenský

Violoncello: Mgr. Miloslav Bubeníček

Vyučující: Mgr. Dana Zapletalová

Dětský pěvecký sbor „Zvonky“ byl založen v roce 1998 při ZUŠ Hulín Mgr. Danou Zapletalovou, za spolupráce korepetitorky Mgr. Lenky Poláškové, nyní Vojtěcha Červenky. Sbor vystupuje na pravidelných jarních a vánočních koncertech a dalších akcích školy a pravidelně se zúčastňuje přehlídek a mezinárodních soutěží. Na svém kontě má řadu vynikajících úspěchů. Nejvíce si váží účasti na festivalu Smetanova Litomyšl, celostátní přehlídce Světlo za Lidice a zisku zlatých medailí na mezinárodních festivalech v Olomouci, Praze, Novém Jičíně, Bratislavě, Vídni a Riva del Garda v Itálii. Sbor vydal 2 zvukové CD, první s názvem Zvonky a druhé profilové CD s názvem Věneček písní. K nejvýraznějším úspěchům patří zisk zlaté medaile na mezinárodních festivalech v Bratislavě 2014, v Olomouci 2015 a na jaře 2016 se staly Zvonky absolutním vítězem celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu v Litomyšli. V roce 2017 nastala ve sboru generační výměna, ale přesto sbor nezahálel a získal absolutní vítězství na Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Uničově 2018 a zvláštní ocenění za vynikající hlasovou kulturu a výtečnou interpretaci skladeb Jana Maláta. Posledními úspěchy sboru je zisk zlatého pásma v soutěži žáků základních uměleckých škol ve sborovém zpěvu 2019 v Hulíně, kde sbormistryně získala cenu za vedení hlasové kultury u svých sborů a zisk zlatého pásma a absolutní vítěz kategorie na mezinárodní soutěži v Salzburgu 2019. Motivující pro mladé zpěváky je spolupráce se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín, Holešovským dětským pěveckým sborem Moravské děti, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a dechovými orchestry Hulíňané a Morava ZUŠ Hulín. V loňském roce sbor oslavil 20 let od svého založení. Za tuto dlouhou dobu se stal vyhledávaným a úspěšným tělesem, patřícím k nejlepším v České republice.

Úspěchy:

 • Krajská soutěž pěveckých sborů v Uherském Hradišti - stříbrné a dvakrát zlaté pásmo vždy s postupem na celostátní přehlídku, v roce 2003 do Rychnova nad Kněžnou a v roce 2005 do Českého Krumlova.
 • Mezinárnodní festival Svátky písní Olomouc - zisk stříbrné a zlaté medaile 2004 a 2006, dvě zlaté medaile 2008, zlatá medaile a ocenění finalista 2009.
 • Mezinárodní soutěž adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze - zisk stříbrné medaile 2005 a 2006 ziska zlaté medaile.
 • Účast na festivalu Smetanova Litomyšl 2007
 • V červnu 2007 Zvonky oslavily desáté výročí a vydaly své první CD ze svého repertoáru.
 • Zisk zlaté medaile a vítěz kategorie na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě v prosinci 2007.
 • Účast na celostátní přehlídce pěveckých sborů v Lidicích 2008, kde byly vybrány za reprezentaci Zlínského kraje.
 • Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE Nový Jičín 2008 - zisk zlaté medaile
 • Mezinárodní soutěž Fr. Schuberta ve Vídni 2009 - zisk zlaté medaile
 • Zisk zlaté medaile a obhájení titulu vítěz kategorie na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosinec 2010.
 • Ve školním roce 2011/2012 DPS Zvonky získal ZLATÉ PÁSMO na mezinárodní soutěži Riva del Garda 2012 v Itálii.
 • Účast na celostátní přehlídce pěveckých sborů Světlo za Lidice 2012, kde reprezentoval Zlínský kraj a zazpíval si s populární zpvěvačkou Anetou Langerovou.
 • Ke svému 15. letému výročí DPS Zvonky vydal své druhé profilové CD s názvem "VĚNEČEK PÍSNÍ".
 • V roce 2014 odchází Mgr. Dana Zapletalová na mateřskou dovolenou, vedení sboru se ujímá Miroslav Uhlíř.
 • Zlaté pásmo a vítěz kategorie na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat 2014
 • Mezinárodní soutěž Svátky písní Olomouc 2015 – Zlaté pásmo a vítěz kategorie
 • Absolutní vítěz celostátního kola soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu 2016, Cena poroty za kultivované provedení soutěžního programu
 • Zlaté pásmo a absolutní vítězství na Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Uničově 2018 a zvláštní ocenění za vynikající hlasovou kulturu a výtečnou interpretaci skladeb Jana Maláta
 • Zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie na mezinárodní soutěži v Salzburgu 2019

PS Zvonečky pracuje jako přípravné oddělení Dětského pěveckého sboru ZVONKY ZUŠ HULÍN nově od loňského školního roku a po čtyřleté pauze sbormistryně Mgr. Dany Zapletalové tak navázal na předchozí již pětiletou tradici. Sbor vystupuje na pravidelných jarních a vánočních koncertech a dalších akcích školy a spolupracuje s DPS ZVONKY. Posledními úspěchy Zvonečků je zlaté pásmo v krajském kole na XXVIII. celostátní přehlídce školních pěveckých sborů v Chropyni 2018 a zvláštní ocenění za příkladnou hlasovou kulturu. V loňském roce pak zlaté pásmo v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu v Hulíně 2019 s postupem do ústředního kola v Litomyšli, kde získal opět zlaté pásmo a sbormistryně cenu za příkladnou práci s dětským sborem.

Soubor založil v roce 1984 hudební pedagog a skladatel Václav Smola. Soubor byl sestaven převážně ze žáků prvního ročníku LŠU v Hulíně. Od svého založení má soubor za sebou mnoho vystoupení na nejrůznějších soutěžích, přehlídkách a festivalech doma i v zahraničí. Velmi úspěšná byla prezentace Moravy na mezinárodním festivalu v Dánsku, Rakousku a Německu. V roce 2001 se vedení souboru ujímá bývalý vojenský hudebník, nyní pedagog ZUŠ v Hulíně, Petr Voříšek.
Tento mladý ambiciózní soubor zaujímá ve své kategorii prioritní postavení v naší republice. Pravidelně dosahuje předních umístění na různých soutěžích dechových orchestrů.
Repertoár souboru tvoří převážně moravské lidové písně, skladby soudobých českých a moravských skladatelů dechové hudby, ale i vážné koncertní a poslechové skladby. Mezi velmi oblíbené pořady patří tradiční vánoční koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
V souboru se mladí hudebníci učí základy orchestrální hry. Po zvládnutí jednoduchých doprovodných partů se přesouvají žáci k partům orchestrálním a mnozí z žáků zvládají i party sólové. Svou prací nezdokonalují jen sama sebe, ale učí se i zodpovědnosti jeden k druhému. Výsledkem je pak společně zvládnutý program, kterým několikrát do roka potěšíme své vděčné posluchače.

Odkaz na webové stránky Moravy:


Soubor vznikl na naší škole již před několika lety. Zakladatelem a současným vedoucím souboru je pan učitel Petr Polák. Toto hudební seskupení je složeno z mladých muzikantů studijního zaměření hra na klarinet, hra na příčnou flétnu, hra na klavír, hra na bicí a hra na kytaru, kteří si zde plní svou povinnost předmětu Komorní hra. Během každého školního roku mají tito mladí hudebníci plné ruce práce. Repertoár souboru je zaměřen na úpravy klasických a populárních melodií, které jsou prezentovány na mnoha vystoupeních a koncertech.
A kde všude můžeme tento soubor slyšet?
K těm nejvýznamnějším akcím patří Hulínské hody, rozsvícení vánočního stromu, pořad Jak se pečou vánoce, vystoupení pro seniory, výchovné a žákovské koncerty a řada dalších.
Soubor má na naši škole vybudované své pevné místo a odměnou za pečlivou přípravu a pravidelné zkoušky je pro mladé hudebníky velký potlesk z řad posluchačů.

Vyučující: Ivona Sedláčková

Soubor navštěvují žáci od 3. ročníku a uplatňují zde své dovednosti ve hře na sopránovou, altovou, tenorovou a basovou flétnu. Učí se zde základům souborové hry, reagovat na gesta dirigentky, poslouchat své spoluhráče a navzájem se přizpůsobovat. Soubor vystupuje na veřejnosti při různých příležitostech, například v pořadu ,,Jak se pečou Vánoce“ nebo na vystoupení na hulínském náměstí při rozsvěcování vánočního stromu.