Soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Soutěž ZUŠ ve hře na bicí nástroje
21. 2. 2018
Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje
16. 3. 2018
Show all

Soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

20. 3. 2018

V minulých dnech proběhlo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Jak vše dopadlu se dočtete v rubrice REPREZENTACE, všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Paní učitelkám Mgr. Daně Zapletalové a Alžbětě Symerské děkujeme za přípravu žáků do soutěže a p. uč. Mgr. Lence Poláškové za klavírní doprovod. Vedení školy