Skvělá Zuzka Hradilová

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
16. 10. 2018
Koncert Zvonků a Zvonečků s Bárou Basikovou 3. prosince 2018 v 18.00 v MKC Hulín
31. 10. 2018
Show all

Skvělá Zuzka Hradilová

Skvělého úspěchu dosáhla Zuzana Hradilová na XVI. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze, kde získala 1. cenu a zazpívala i na koncertu vítězů, kde obdržela další dvě ceny. Cenu Beno Blachuta za interpretaci lidové písně a Cenu emeritní operní pěvkyně Zory Jehličkové „Talent XVI. ročníku soutěže“ Blahopřejeme a děkujeme Zuzce za vzornou reprezentaci naší školy, Její paní učitelce Mgr. Daně Zapletalové děkujeme za přípravu do soutěže a Mgr. Lence Poláškové za klavírní doprovod. Vedení školy